Number of the records: 1  

Moderné trendy v organizačnej štruktúre podnikov

  1. 65.014 Podniky-štruktúra organizačná. manažmentThomasová, Elena Moderné trendy v organizačnej štruktúre podnikov. -- 1. vyd. -- Bratislava : Ekonóm, 2000. -- 121 s. -- ISBN : 80-225-1193-5.

Number of the records: 1