Number of the records: 1  

COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb

  1. 621.39. 681.324. 681.327.8. 061.3(08) Telekomunikácie. komunikačné siete. komunikačné systémy. komunikačné protokolyCOFAX COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2002. -- Bratislava : D&D Studio, 2002. -- 298 s. -- ISBN : 80-967019-5-9.

Number of the records: 1