Number of the records: 1  

Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy

  1. informačné systémy. štátna správa. priemyselné inžinierstvoSuja, Pavol Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002. -- 74 s abstr. Šrubařová, Ružena

Number of the records: 1