Number of the records: 1  

Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov

  1. manažérstvo kvalityBalek, Juraj Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 2001. -- 123 s autoreferát. Bílý, Matej

Number of the records: 1