Number of the records: 1  

Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov

  1. ostrihovanie výkovkov. automatizácia výroby. strojárske technológieRaffaj, Ján Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov : Diplomová práca. -- Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1988. -- 75 s príl. Malůšek, Antonín

Number of the records: 1