Number of the records: 1  

Teória systémov

  1. 519.711(075.8). 65.012.122(075.8) Signály. lineárne systémy. transformácia. stabilita. automatizácia-systémy. telekomunikácie-systémy. informatika-systémy. modelovanie. simulácia systémovHuba, Mikuláš Teória systémov. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2002. -- 418 s. -- ISBN : 80-227-1820-3. Hubinský, Peter, 1962-. Žáková, Katarína

Number of the records: 1