Number of the records: 1  

Komplexné zlúčeniny v elektrochemickej analýze

  1. 541.131+543.257(043.5)Labuda, Ján, 1949- Komplexné zlúčeniny v elektrochemickej analýze. -- Obháj.: 3.12.2002. -- Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. -- 26 s. Tab.,grafy,lit príloha. -- (Katedra analytickej chémie).

Number of the records: 1