Number of the records: 1  

Operačný výskum

  1. 658.5. 65.012.022 manažment. výskum operačnýIvaničová, Zlatica Operačný výskum. -- 1. vyd. -- Bratislava : Iura Edition, 2002. -- 287 s.;tab.,schémy. -- ISBN : 80-89047-43-2. Brezina, Ivan. Pekár, Juraj

Number of the records: 1