Number of the records: 1  

Financie a mena

  1. 336.74 financie. menaBeňová, Elena Financie a mena. -- 1. vyd. -- Bratislava : Ekonóm, 2003. -- 346 s. -- ISBN : 80-225-1659-7.

Number of the records: 1