Number of the records: 1  

COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2003. Liberalizácia elektronických komunikačných sietí a služieb

  1. 621.39. 681.324. 681.327.8. 061.3(08) Telekomunikácie. komunikačné siete. komunikačné systémy. komunikačné protokolyCOFAX COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2003. Liberalizácia elektronických komunikačných sietí a služieb : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2003. -- Bratislava : D&D Studio, 2003. -- 344 s. -- ISBN : 80-967019-4-0.

Number of the records: 1