Number of the records: 1  

Vzťahy geometrie plochy, tvaru reznej hrany a hlavného pohybu

  1. technológie strojárskej výroby. obrábanieLovasová, Kristína Vzťahy geometrie plochy, tvaru reznej hrany a hlavného pohybu : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003. -- 58 s. Békés, Ján

Number of the records: 1