Number of the records: 1  

Od predstavy k prototypu /Rapid Prototyping a Rapid Tooling technológie

  1. technológie strojárskej výroby. obrábanieMorovič, Ladislav, 1979- Od predstavy k prototypu /Rapid Prototyping a Rapid Tooling technológie/ : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003. -- 80 s. Békés, Ján

Number of the records: 1