Number of the records: 1  

500 riešených úloh z geometrie

  1. 514(076.2) geometriaKrižalkovič, Karol 500 riešených úloh z geometrie. -- 2. vyd. -- Bratislava : Alfa, 1972. -- 550 s. Cuninka, Anton. Šedivý, Ondrej

Number of the records: 1