Number of the records: 1  

Vytváranie tvarov metódami Rapid Prototyping

  1. technológie strojárskej výroby. obrábanieSzomolayová, Magdaléna Vytváranie tvarov metódami Rapid Prototyping : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004. -- 74 s. Békés, Ján

Number of the records: 1