Number of the records: 1  

Návrh systému využitia nových bankových služieb vo finančnom hospodárení priemyselného podniku

  1. priemyselné inžinierstvo a manažment. finančné zdroje. financie podnikovéValjentová, Katarína Návrh systému využitia nových bankových služieb vo finančnom hospodárení priemyselného podniku : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004. -- 48 s., príl 1 CD. Chynoradská Šefčíková, Miriam

Number of the records: 1