Number of the records: 1  

Procesívny pohyb v architektúre

  1. procesívny pohyb. pohyb v architektúre. architektonická promenáda. processional movement. movement in architecture. promenade architecturaleKurek, Ondrej Procesívny pohyb v architektúre. -- 2020. Žitňanský, Márius

Number of the records: 1