Number of the records: 1  

Štúdium hydraulických zmesí v sanačných aplikáciách na historických objektoch

  1. zmesi s hydraulickými vlastnosťami. slieň. metakaolín. sanácia. historické objekty. marl. metakaolin. treatment. historical monuments. mixtures with hydraulic propertiesŽemlička, Matúš, 1986- Štúdium hydraulických zmesí v sanačných aplikáciách na historických objektoch. Palou, Martin Tchingnabé, 1962-

Number of the records: 1