Number of the records: 1  

Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody

  1. podzemná voda. vplyv výstavby vodného diela. modelovanie prúdenia a režimu podzemnej vody. impact of the construction of the water work. modelling of the water flow and the groundwater regime. ground waterNahálková, Michaela Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody. -- 2015. Baroková, Dana

Number of the records: 1