Number of the records: 1  

Jednopodlažná skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia

  1. krížom vystužená stropná doska. vystuženie. pretlačenie. reinforcement. punching. flat slabJánošov, Peter Jednopodlažná skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia. -- 2015. Fillo, Ľudovít

Number of the records: 1