Number of the records: 1  

Premena produktov termického rozkladu biomasy na palivá v procese fluidného katalytického krakovania

  1. glycerol. použitý rastlinný olej. katalytické krakovanie. benzínová frakcia. propylén. gasoline fraction. propylene. waste cooking oil. catalytic crackingVlček, Lukáš Premena produktov termického rozkladu biomasy na palivá v procese fluidného katalytického krakovania. -- 2015. Hudec, Pavol

Number of the records: 1