Number of the records: 1  

Návrh a realizácia merania hysteréznych strát pri jednosmernom magnetovaní feromagnetického materiálu

  1. diamagnetické látky. paramagnetické látky. feromagnetické látky. hysterézna slučka. magnetické senzory. striedavý prúd. jednosmerný prúd. hysteresis loop. magnetic sensors. ferromagnetic materials. AC. diamagnetic materials. paramagnetic materials. DCNávrh a realizácia merania hysteréznych strát pri jednosmernom magnetovaní feromagnetického materiálu. -- 2016. Jančuška, Igor

Number of the records: 1