Number of the records: 1  

Opotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra

  1. opotrebenie prievlakov. teplota mazadla. rýchlosť ťahania. geometria prievlaku. numerická simulácia. wear of drawing dies. temperature lubricants. drawing speed. the geometry of the die. numerical simulationHarsányiová, Jana Opotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra. -- 2016. Tittel, Viktor

Number of the records: 1