Number of the records: 1  

Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity antikoncepčných farmaceutík

  1. toxicita. DNA biosenzor. hormonálna antikoncepcia. DNA biosensor. toxicity. hormonal contraceptiveČernicová, Monika Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity antikoncepčných farmaceutík. -- 2016. Labuda, Ján

Number of the records: 1