Number of the records: 1  

Využitie družicovej misie Sentinel-1 v radarovej interferometrii

  1. Copernicus. index amplitúdovej stability. PSInSAR. Sentinel-1. Amplitude Stability Index. PSInSAR. Sentinel-1. CopernicusLeško, Martin Využitie družicovej misie Sentinel-1 v radarovej interferometrii. -- 2016. Papčo, Juraj

Number of the records: 1