Number of the records: 1  

Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach

  1. kavitácia. 3D model. elektromotor. turbulentné prúdenie. prenos tepla. chladenie. heat transfer. cavitation. electric motor. turbulent flow. coolingKopka, Vladimír Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach. -- 2017. Olšiak, Róbert

Number of the records: 1