Number of the records: 1  

Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač

  1. kombinovaná lopata. polootočný nakladač. pracovné zariadenie. multifunction bucket. rotary loader. work attachmentSomogyi, Zoltán Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač. -- 2016. Glatz, Metod

Number of the records: 1