Number of the records: 1  

Návrh trakčného systému jednostopého mobilného prostriedku

  1. mechatronika. elektrický pohon. trakčný pohon. riadenie. komunikácia. simulácia. Mechatronics. electric drive. traction drive. control. communication. simulationLenický, Viktor Návrh trakčného systému jednostopého mobilného prostriedku. -- 2017. -- 77 s., príl., CD-ROM. Bugár, Martin

Number of the records: 1