Number of the records: 1  

Príprava a analytické využitie DNA biosenzorov s komplexnou architektúrou povrchu

  1. DNA biosenzor. elektrochémia. proflavín. akridínová žltá. interkalácia. moč. DNA biosensor. electrochemistry. Proflavine. Acridine yellow. intercalation. urineHanzelyová, Martina Príprava a analytické využitie DNA biosenzorov s komplexnou architektúrou povrchu. -- 2017. Labuda, Ján

Number of the records: 1