Number of the records: 1  

Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín

  1. EPR technika spinových lapačov. UV/VIS spektroskopia. fotoexcitácia. komplexy Ni(II). Ni(II) complexes. photoexcitation. EPR spin trapping technique. UV/VIS spectroscopyVénosová, Barbora Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín. -- 2017. Dvoranová, Dana

Number of the records: 1