Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava

  1. cyklické inventúry. riadenie zásob. presnosť zásob. stock management. stock accuracy. cycle countingPediač, Filip Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava. -- 2018. Baran, Dušan

Number of the records: 1