Number of the records: 1  

Evolúcia umelého života

  1. umelý život. simulácia života. umelé neurónové siete. genetické algoritmy. Matlab. artificial life. simulation of life. artificial neural networks. genetic algorithms. MatlabHvozdík, Milan Evolúcia umelého života. -- 2019. -- 68 s., CD-ROM. Sekaj, Ivan

Number of the records: 1