Number of the records: 1  

Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku

  1. logistika. materiálový tok. podnikový proces. optimalizácia procesov. logistics. material flow. enterprise process. process optimalizationFodor, Marek Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku. -- 2019. Šujanová, Jana

Number of the records: 1