Number of the records: 1  

Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom

  1. PLC. Wi-Fi. WPA. PLC. WPA. Wi-FiVolf, Jerguš Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. -- 50 s. Orgoň, Miloš

Number of the records: 1