Number of the records: 1  

Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental

  1. investičný potenciál. ekonomická efektívnosť. zinok-niklový elektrolyt. galvanické pokovovanie. zinc-nickel electrolyte. galvanic plating. economic efficiency. investment potentialMiháliková, Lucia Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental. -- 2020. Bondareva, Irina

Number of the records: 1