Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach Wienerberger s.r.o., závod Boleráz

  1. hodnotenie zamestnancov. kritériá hodnotenia. metódy hodnotenia. personálny manažment. proces hodnotenia. employee evaluation. criteria of evaluation. methods of evaluation. personal management. evaluation processŽemlová, Katarína Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach Wienerberger s.r.o., závod Boleráz. -- 2020. Stareček, Augustín

Number of the records: 1