Number of the records: 1  

Vinárstvo v obci Tekovské Nemce

  1. rozvoj obce. architektúra. diplomová práca. vinárstvo. vinary. village development. architecture. diploma thesisValkovičová, Jana Vinárstvo v obci Tekovské Nemce. -- 2020. Borecká, Eva

Number of the records: 1