Number of the records: 1  

Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov

  1. hliník. plasticita. horčík. zliatiny ľahkých kovov. tvárniteľnosť. tvárnenie. skúšky tvárniteľnosti. plasticity. tests of formability. aluminium. magnesium. light metal alloys. formability. formingRužička, Jozef Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov. -- 2020. Bílik, Jozef

Number of the records: 1