Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o

  1. adaptačný program. personálny manažment. sociálna adaptácia. adaptácia na podnikovú kultúru. pracovná adaptácia. adaptation to corporate culture. adaptation program. personnel management. work adaptation. social adaptationBeckerová, Sára Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o. -- 2020. Stareček, Augustín

Number of the records: 1