Number of the records: 1  

Návrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku

  1. pracovné sociálne inovácie. sociálna politika podniku. sociálne inovácie. benefity. social innovation. working social innovation. benefits. social policy of the enterpriseRyšavá, Tatiana Návrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku. -- 2020. Cagáňová, Dagmar

Number of the records: 1