Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie získavania a náboru zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s

  1. zamestnanci. personálny manažment. získavanie zamestnancov. nábor zamestnancov. pracovná sila. recruitment. personnel management. staff. acquisition of employees. manpowerKrivosudská, Jana Návrh opatrení na zdokonalenie získavania a náboru zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s. -- 2020. Čambál, Miloš

Number of the records: 1