Number of the records: 1  

Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie

  1. robustné prediktívne riadenie. robustná množina dosiahnuteľnosti. neutralizácia. prediktívne riadenie. predikčný horizont. kvalita riadenia. control performance. model predictive control. robust reachable set. robust model predictive control. neutralization. prediction horizonSlávik, Michal Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie. -- 2020. Oravec, Juraj

Number of the records: 1