Number of the records: 1  

Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle

  1. piezoelectric senzor. pressure. free disc. voľný disk. tlak. piezoelektrický snímačJančík, Viktor Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle. -- 2020. Olšiak, Róbert

Number of the records: 1