Number of the records: 1  

Projekt Bergamon – Polyfunkčný areál – SO202 a SO203

  1. BIM. Spoločné dátové prostredie. Zariadenie staveniska. CDE. Bergamon. Building site management. BIM. BergamonKaras, Richard Projekt Bergamon – Polyfunkčný areál – SO202 a SO203. -- 2020. Funtík, Tomáš

Number of the records: 1