Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku

  1. motív. motivácia. motivačný proces. motivačný program. motivátor. motivation. motive. motivation process. motivation program. motivatorHromníková, Hana Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. -- 2020. Kuperová, Martina

Number of the records: 1