Number of the records: 1  

Modelovanie vplyvu anizotropie na elektrickú aktivitu srdcového tkaniva

  1. Comsol. akčný potenciál. srdcové tkanivo. Comsol. action potential. cardiac tissueBudaj, Michal Modelovanie vplyvu anizotropie na elektrickú aktivitu srdcového tkaniva. -- Bratislava : STU v Bratisslave FEI, 2020. -- 48 s. Cocherová, Elena

Number of the records: 1