Number of the records: 1  

Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy

  1. lignocelulóza. nanoštruktúrované katalyzátory. glykoly; vodík; furfural. furfurylalkohol; organické kyseliny; cyklopentanón. étery; palivá. lignocellulose; nanostructured catalysts. glycols; hydrogen. furfural; furfuryl alcohol;. organic acids; cyclopentanone. ethers; fuelsSoták, Tomáš Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy. -- 2021. ,

Number of the records: 1