Number of the records: 1  

Modelovanie a simulácia mechatronických systémov

  1. modelovanie. systém pružina-tlmič. systém dvojitá pružina-tlmič. PID regulátor. IMC metóda riadenia. LQ regulátor. Matlab. Simulink. Simscape. simulácia. elektro-mechanická analógia. electro-mechanical analogy. mass-spring-damper system. double mass-spring-damper system. Matlab. PID controller. modelling. Simscape. Simulink. IMC tuning method. LQ regulator. simulationModelovanie a simulácia mechatronických systémov. -- Bratislava :. -- 68 s., príl. Rosinová, Danica

Number of the records: 1