Number of the records: 1  

Modelovanie a riadenie samovyvažujúceho motocykla Arduino Kit

  1. Arduino Engineering Kit. PID. matematický model. identifikácia. Simulink. Arduino Engineering Kit. mathematical model. identification. Simulink. PIDMiko, Adam Modelovanie a riadenie samovyvažujúceho motocykla Arduino Kit. -- Bratislava :. -- 83 s., príl. Rosinová, Danica

Number of the records: 1