Number of the records: 1  

Interiér Obchodného domu Lamač

  1. multifunkčná miestnosť. atypický nábytok. predsálie. šatňa. multifunctional hall. atypical furniture. lobby. dressing roomBlaško, Michal Interiér Obchodného domu Lamač. -- 2021. Kotradyová, Veronika

Number of the records: 1