Number of the records: 1  

Zariadenie na výrobu drôtov a lán na predpätú výstuž = Produced mechanismes of prestressed concrete wires and strands

  1. Bernadič, Ľuboš, 1984- Zariadenie na výrobu drôtov a lán na predpätú výstuž = Produced mechanismes of prestressed concrete wires and strands : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. -- 40 s 1 CD-ROM. -- Odbor: Technológie strojárskej výroby. Tittel, Viktor, 1948-

Number of the records: 1